Yhdistyksen näkemyksen mukaan yli 10 % Suomessa kulutettavasta sähköstä ja noin neljäsosa lämpöenergiasta on kustannustehokasta tuottaa aurinkoenergialla nykytekniikalla. Tulevina vuosina on odotettavissa lisää tekniikan kehitystä ja aurinkoenergian taloudellisuuden edelleen paranemista. Jatkossa voi siis olla järkevää tuottaa suurempikin osa tarvittavasta energiasta auringolla. Aurinkoenergia tulee joka tapauksessa olemaan merkittävä osa tulevaisuuden uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa energiajärjestelmää Suomessakin.