Aurinkoteknillinen yhdistys ry – Soltekniska Föreningen rf, niin kuin yhdistyksen virallinen nimi kuuluu, on toiminut aurinkoenergiatoimialan edistämiseksi Suomessa jo 1970-luvun lopulta. Alkuvaiheessa toiminnan painopiste oli tutkijoiden yhteistyössä ja yleisessä aurinkoenergiatiedon levittämisessä. Viime vuosina, kun liiketoiminta on vähitellen kasvanut merkittävämmäksi, on toimialan puolesta puhuminen viranomaisten ja poliitikkojen suuntaan sekä markkinainformaation kokoaminen tullut tärkeämmäksi.  Yhdistys on levittänyt ajankohtaista tietoa aurinkoenergiateknologioista ja markkinoista kirjojen, seminaarien ja erilaisten luentojen muodossa.