Käytännössä suurtenkin aurinkovoimaloiden lupaprosessi on nykyisin merkittävästi nopeampi kuin esimerkiksi tuulivoimalla, jolle luvan saaminen voi kestää jopa viidestä kahdeksaan vuotta. Aurinkovoimalalle lupa järjestyy yleensä alle kahdessa vuodessa, parhaimmillaan jopa muutamassa kuukaudessa. Toisaalta suuri aurinkovoimala vaatii asemakaavan, kun tuulipuisto voidaan rakentaa yleiskaavan pohjalle.

Kustannukset ovat kuitenkin kysymys, jossa on edelleen paljon vaihtelua. Jokin kunta saattaa hinnoitella rakennusluvan jopa paneelikohtaisesti ja summa voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Rakennusluvan eteen tehtävä rakennustarkastajan työmäärä ei kuitenkaan riipu kovinkaan paljoa paneelien lukumäärästä.

Kiinteistövero on toinen kustannus, jossa vaihtelua on paljon. SARY tekee jatkuvasti paljon työtä sen eteen, että käytännöt ja kustannukset saadaan kunnasta ja alueesta riippumatta yhdenmukaisiksi ja ennakoitaviksi.