Keväällä 2023 arvioitiin Suomessa olevan asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 600 megawattia (MWp). Tästä noin 75–80 prosenttia oli pientalojen ja taloyhtiöiden katoilla ja loput yritysten aurinkovoimaloita pelloilla, entisillä turvesoilla ja esimerkiksi markettien katoilla. Fingridin arvion mukaan määrä tulee yli kymmenkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä.

Onko nykyinen tai tuleva määrä sitten paljon tai vähän, voidaan miettiä. Vuonna 2022 aurinko vastasi noin 0,6 prosentista Suomen sähköntuotannosta. Kymmenkertainen määrä puolestaan vaatisi asennuspinta-alaa noin 10 000 hehtaaria eli 100 neliökilometriä. 10 kertaa 10 kilometrin kokoinen aurinkopuisto. Suunnitelmissa on joka tapauksessa kymmeniä – ehkä jopa satoja – aurinkopuistoja, joiden kokoluokka on muutamasta megawatista jopa satoihin.