Jo vuosia sitten energiayhtiöt ymmärsivät, että on kaikkien edun mukaista ostaa pientuottajalta se osa aurinkovoimalan tuotosta, mitä tuottaja ei kuluttanut itse.

Alkuvuosina käytäntö oli kuitenkin varsin epätyydyttävä erityisesti pienkiinteistöjen kannalta. Sähköliittymä on lähes poikkeuksetta kolmivaiheinen ja pientalon kulutus saattaa eri vaiheiden välillä poiketa toisistaan merkittävästi. Esimerkiksi pesukone ja tiskikone kuormittavat yleensä vain yhtä vaihetta. Jos aurinkovoimala tuotti energiaa eri vaiheeseen, kuin missä kulutus oli, tai tasaisesti kaikkiin kolmeen vaiheeseen, osti kuluttaja sähköä yhdestä vaiheesta samaan aikaan kuin tuotti toiseen.


Nykyisin lähes poikkeuksetta vaiheiden väliset tuotot ja kulutukset lasketaan yhteen ja tuotto tai kulutus selviää summasta. Lisäksi ollaan siirrytty tunnin sisäiseen netotukseen, jossa tuotot ja kulutukset lasketaan yhteen koko tunnin jaksolta.

Kerros- ja rivitalot ovat aikaisemmin muodostaneet aivan oman ongelmansa, kun energiayhtiöllä on sähkösopimukset erikseen kiinteistön ja sen jokaisen asukkaan kanssa. Aikaisemmin kiinteistön omistaman aurinkovoimalan tuotto voitiin vähentää vain kiinteistön suhteellisen pienestä yleiskulutuksesta, kuten yleisvalaistuksesta ja kiinteistötekniikan kulutuksesta.

Vaikutustyön ansiosta ollaan nyt tilanteessa, että aurinkovoimalan tuotto on mahdollista hyödyntää kiinteistön koko kulutuksen hyväksi. Tuotto voidaan jyvittää kunkin huoneiston ja sen kulutuksen hyväksi.