Lupakäytännöt ja niiden kustannukset ovat vuosien varrella eläneet paljon ja SARY on osaltaan tehnyt vaikuttamistyötä asioiden yhdenmukaistamiseksi.

Vuosia sitten, kun tehtiin pieniä voimaloita rakennusten katoille, saattoi jokin kunta vaatia rakennusluvan, kun toiselle riitti pelkkä ilmoitus. Monissa tapauksissa kunnan rakennusvalvonta ei ollut kiinnostunut asiasta millään tavalla. Rakennusluvalla on joka tapauksessa aina hintansa, mikä osaltaan lisää voimalan kustannuksia. Vaikuttamistyö tältä osin jatkuu edelleen.

Nykyään rakennetaan lisääntyvässä määrin suuria maa-asenteisia aurinkovoimaloita. Niissä käytäntöjen vaihtelu on toistaiseksi ollut – jos mahdollista – vielä suurempaa. Rakennuslupa tarvitaan aina ja sen lisäksi laitokselle määrätään kiinteistövero. Näistä lisää jäljempänä täällä.