Pienkiinteistöjen osalta aurinkosähkön voidaan todeta olevan jo melkein rutiinia, vaikka rutiini ei vielä ole kovin laajalle levinnytkään. Omakoti- ja rivitalojen katoille on viimeisen vuosikymmenen aika alettu rakentaa lisääntyvässä määrässä aurinkosähköä, joka ensisijaisesti kattaa kiinteistön oman päivä- ja kesäaikaisen sähkönkulutuksen.

Jo kymmenisen vuotta sitten energiayhtiöt ovat olleet valmiita tekemään kuluttajien kanssa sopimuksen, jossa energiayhtiö ostaa kuluttajalta sen ylimääräisen energian, jota pienkiinteistö ei ole itse kuluttanut. Tämä on tehnyt aurinkoenergiainvestoinnin entistä kiinnostavammaksi, koska ylimääräisestä tuotosta on ollut mahdollista selvää rahallista tuottoa. Viime vuosina käyttöön tullut netotus on parantanut tilannetta kuluttajien kannalta, kun tunnin sisäisesti on summattu kulutettu ja tuotettu energia sähköverkon kaikissa kolmessa vaiheessa ja laskettu energiatase tästä.