Kuluttajien hankkeissa rahoitus on usein voinut olla tavallinen kulutusluotto tai asunnon perusparantamiseen tarkoitettu asuntolaina – kuten vaikkapa keittiöremontin laina.

Yrityspuolella ratkaisuna voi olla ”vihreän energian laina”, joita pankit ovat viime aikoina mainostaneet. Pankit saavat itse tukea tällaisia lainoja varten. Yrityksille yksi rahoitusratkaisu voi olla myös leasing, jota tosin on käytetty hyvin harvoin.

Suurempien yritysten kohdalla hyvin suosituksi rahoitusmalliksi on noussut PPA-sopimus (Power Purchase Agreement), jossa asiakas maksaa käyttämästään aurinkovoimalalla tuotetusta sähköstä, eikä mistään muusta. PPA-sopimukset ovat yleensä pitkäaikaisia, kestoltaan 10 tai jopa 20–25 vuotta. Sopimuskauden päättyessä voimala voi jäädä yrityksen omaisuudeksi tai sitten ei – sopimuksesta riippuen. Joissain tapauksessa asiakas on voinut vaatia, että voimalan toimittaja sitoutuu viemään laitoksen pois sopimuskauden lopussa.

PPA-sopimuksille on tyypillistä, että niitä tekevät asiakkaat, jotka osaavat tehdä pitkäaikaisia ja monimutkaisia sopimuksia. Ne ovat seikkaperäisiä sopimuksia, joissa tulee huomioida tulevaisuuden muuttujat.