Sähköenergialle on ominaista, että sitä pitää joka hetki tuottaa yhtä paljon kuin sitä kulutetaan – ei yhtään enempää eikä vähempää. Energiavarastoista voidaan yleisesti todeta, että tekniikka kehittyy ja varastointiratkaisujen käyttö lisääntyy.

Energiajärjestelmä on merkittävän monimutkainen järjestelmä, jossa erilaiset tekniset ratkaisut ovat avainasemassa, mutta kussakin tapauksessa parhaan tai parhaat ratkaisut määrää aina viime kädessä raha. Jollakin hetkellä yksi teknologia voi olla taloudellisin, toisella hetkellä jokin toinen. Kokonaisuuden ratkaisee valittujen teknologioiden muodostama kokonaistalous.

Vetytalous on aihe, joka nousee jatkuvasti otsikoihin. Oikeampi termi olisi itse asiassa sähkötalous, koska toistaiseksi ainoa teollisessa mittakaavassa toimiva tapa tuottaa päästötöntä (tai vähäpäästöistä) vetyä on veden elektrolyyttinen hajottaminen vedyksi ja hapeksi sähkön avulla. Ja tulevaisuuden visioissa sähköä tarvitaan todella paljon, kun vedyn avulla esimerkiksi ryhdytään pelkistämään rautamalmia, tuottamaan erilaisia synteettisiä polttoaineita ja jopa ratkaisemaan maailman ruokatuotannon ongelmia lannoitteita ja syötäviä proteiineja tuottamalla.

Kuluttajamittakaavassa tulee kysymykseen lähinnä sähkön akkuvarasto, johon sähköä voidaan ladata ja purkaa tarpeen mukaan ja hyvällä hyötysuhteella. Kotiakkujen kehitys niin teknisesti kuin hintojen osalta seuraa johdonmukaisesti sähköautoteollisuuden kehitystä. Oma aurinkovoimala ja sähköauto saattaakin olla mainio yhdistelmä varsinkin jatkossa, kun auton akkua voidaan käyttää myös energianlähteenä esimerkiksi omakotitalossa. Muutamat yritykset myös kehittävät suhteellisen edullisia kotiakkuja käytetyistä sähköautojen akuista, joissa riittää vielä paljon kapasiteettia kiinteään käyttöön.

Viime aikojen hintakehitys on myös kannustanut kuluttajia aurinkovoimalan ja lämpöpumpun yhdistämiseen. Siinä varastoidaan – hieman epäsuorasti – sähköenergiaa lämmön muodossa kiinteistön rakenteisiin tai lämpimään (käyttö)veteen. Aurinkoisella säällä lämmöntuotanto on silloin hyvin tehokasta ja edullista.