Aurinkosähkön voimakas kasvu jatkui vuonna 2022

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti Suomessa on jatkanut voimakasta kasvuaan vuodesta toiseen, aika tavalla ennusteiden mukaisesti. Pientuotannon (kapasiteetti alle 1 MWp) rinnalle odotetaan kuitenkin edelleen voimalaitosmittakaavan kasvua.

Kasvuluvut ovat olleet hurjia! Vuoden 2016 lopussa oli meillä verkkoon liitettyä aurinkosähkökapasiteettia 27,1 megawattia (MWp). Kuusi vuotta myöhemmin, vuoden 2022 lopussa luku oli 635 MWp, eli reilusti yli 20-kertainen määrä. Keskimääräinen kasvuprosentti melkein 70% vuodessa.

Asennukset painottuvat kotitalousluokkaan

Seuraavassa esitetyt luvut perustuvat otantaan, joka on tehty 77:n suomalaisen jakeluverkkoyhtiön ilmoittamista tiedoista. Suomi on jaettu tässä kuuteen alueeseen. Koska jakeluverkkoyhtiöt voivat toimia vain omalla alueellaan, voimme olettaa, että luvut täsmäävät varsin hyvin myös koko maan osalta.

Aurinkosähkö painottuu selkeästi Etelä-Suomeen, jossa tietysti myös asuu valtaosa väestöstämme ja jossa korkeampi varallisuus antaa paremman mahdollisuuden aurinkosähköinvestoinnin tekemiseen. Oheisessa karttakuvassa keltaisella värjätyllä alueella arviolta 50% kaikista asennuksista.

 

Etelä-Suomessa on asennusten määrässä varsinkin viimeisenä tilastovuotena eli vuonna 2022 tapahtunut todella suuri, yli 150%:n hyppäys verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaikkiaan vuonna 2022 tehtiin noin 27 500 uutta pienjänniteverkon verkkopalvelusopimusta, eli uusia aurinkovoimaloita asennettiin käytännössä tuo määrä. Näistä kuluttajien sopimuksia oli noin 25 200 ja yritysten, kuntien ja vastaavien sopimuksia noin 2 300.

Otannan perusteella kaikista asennetuista aurinkovoimaloista reilu 60% asettuu kapasiteetiltaan suuruusluokkiin 3-7 kilowattia (kWp). KWp tarkoittaa laitoksen suurinta nimellistehoa.

 

Voimalaitoksia on vain muutamia

Vuoden 2022 lopussa Energiaviraston voimalaitosrekisteristä löytyi peräti seitsemän (7 kpl!) aurinkovoimaloita, joiden kapasiteetti on siis vähintään 1 MWp. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 34 MWp.

Sähkön kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2022 oli 81,7 terawattituntia (TWh), jossa oli 6% laskua edellisestä vuodesta. Sähköä tuotettiin 69,2 TWh ja erotus oli tuontia. Tuonnin osuus sinänsä pieneni melkein 30% edellisestä vuodesta.

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti oli alussa mainittu 635 MWp, joka oli 63% enemmän kuin 2021 lopussa. Energiaa tuolla kapasiteetilla tuotettiin noin 380 gigawattituntia (GWh), joka vastasi noin 0,6% sähkön kokonaistuotannosta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 28%. Voidaan siis arvioida, että merkittävä osa asennuksista on tapahtunut kesällä tai loppuvuodesta.

Suuret investoinnit vaativat varmuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on jo useiden vuosien ajan myöntänyt suurille hankkeille energiatukea, jonka tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Aurinkovoimalat kuuluvat tämän tuen piiriin.

 

TEM on päättänyt tuen myöntämisestä ja hoitanut siihen liittyvät asiat yli viiden miljoonan euron hankkeissa. Pienemmän hankkeet on käsitelty Business Finlandissa (BF). Tuen määrä on ollut tyypillisesti 20% kustannuksista.

Juuri nyt, syksyllä 2023, vaikuttaa siltä, että määrärahat hankkeiden tukemiseen ovat loppumassa ja tukipäätöksiä ei juuri nyt tehdä. Tuen tavoitteet ovat toki vuoden 2030 EU-tavoitteiden ja vuoden 2035 kansallisissa tavoitteissa, jotka ilman tukea jäisivät toteuttamatta. Lisää rahaa on siis suurella varmuudella tulossa, mutta milloin?

Hankkeiden eteneminen saattaa kärsiä tästä tilanteesta merkittävästi. Kaikkein suurin ongelma on se, että mahdollisesti tuettavaa hanketta ei saa aloittaa ennen positiivista tukipäätöstä.

Monet investoijat olisivat luultavasti valmiita etenemään hankkeissaan riippumatta siitä, saadaanko niihin tukea. Jos hankkeen kuitenkin aloittaa ennen tukipäätöstä, on varmaa, että tukea ei saa. Kannattaa ehkä siis kuitenkin hiukan odottaa.

Hankkeen ”aloittamattomuusvaade” pitäisi ehdottomasti saada tukiehdoista pois, jotta hankkeet pääsevät etenemään. BF on itsekin todennut vaatimuksen ongelmallisuuden ja ilmeisesti jollakin tasolla pyrkinyt sen poistamaan. Asiaa pitää kiirehtiä, että aurinkoenergia pääsee etenemään.

Teksti: Jouko Lampila