Säkylän kunta pohtii aurinkoenergian käyttöä. Kunta on on käynyt keskusteluja muutaman alalla toimivan yhtiön kanssa aurinkovoimalakentän rakentamiseksi Säkylään. Säkylän kunta on edistänyt aurinkovoimahankkeita myös sellaisten yksityisten maanomistajien alueille, jotka ovat hankkeista kiinnostuneita.

Päätöksiä ei toistaiseksi ole tehty. Kunnassa mietitään tällä hetkellä, mitkä sen omistamat maa-alueet sopisivat aurinkovoimalakentän tarpeisiin.Päätöksiä ei toistaiseksi ole tehty. Kunnassa mietitään tällä hetkellä, mitkä sen omistamat maa-alueet sopisivat aurinkovoimalakentän tarpeisiin.

YLE 20.1.2023