MOTIVAN tiedote

Oikein suunniteltu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen ja pitkäaikainen tapa tuottaa puhdasta energiaa

 Aurinkosähköjärjestelmiä pidetään yleisesti hyvin turvallisina, eikä tilastoituja tapaturmia juuri ole. Kaikkiin sähköjärjestelmiin, kuten aurinkosähköjärjestelmiin, liittyy kuitenkin tulipalon riski. Kiinteistön omistajat voivat pienentää tulipalon riskiä ja pidentää aurinkosähköjärjestelmän ikää kiinnittämällä huomiota järjestelmän hankintaan ja ylläpitoon.

Laitteiston suunnittelu ja asennus tulisi teettää pätevillä ammattilaisilla. Asennuksessa tulisi käyttää vaatimukset ja standardit täyttäviä sekä yhteensopivia sähkölaitteita ja osia. Asennetulle järjestelmälle tehdään asianmukainen käyttöönottotarkastus.

Motivan verkkosivuilta voi ladata aurinkojärjestelmän tietokortin ja huolto- ja seurantasuunnitelman mallin sekä Aurinkosähkön turvallisuusoppaan.

Oppaan laatimisessa ovat olleet mukana: Motiva Oy, Energiavirasto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Soleras, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Helen Oy, Caruna Oy, Energiateollisuus ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sähköinfo Oy, Aurinkoteknillinen Yhdistys ry, STEK ry, Pelastusopisto ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Lisätietoja aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuudesta: www.motiva.fi/aurinkosahkonpaloturvallisuus