Ympäristöministeriö haluaa sujuvoittaa maankäyttöä ja rakennusprosesseja. Aihe on esillä myös hallituksen ohjelmassa. Tavoitteena on lakimuutos.

 

Ympäristöministeriö järjesti sidosryhmien kuulemistilaisuuden tammikuussa. Pienten aurinkovoimaloiden lupaprosessit ovat yksi ongelmakohta, sillä ne jäävät usein vähemmälle huomiolle luvituksessa. Toisin sanoen lupia myönnetään vähän ja luvat eivät ole linjassa keskenään.

“Pienten voimaloiden kohdalla ei ole yhtenäistä lainsäädäntöä lupien käytännöissä. Kunnissa toimitaan hyvin eri tavoin”, toteaa kuulemisessa ATY:ä edustanut Markku Tahkokorpi.

Kuulemistilaisuuden loppuyhteenvedosta on pääteltävissä, että lähitulevaisuudessa tietyn alarajan ylittävät aurinkovoimalat listattaisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa niiden toimenpiteiden joukkoon, jotka vaativat toimenpideluvan.