VEROHALLINNON OHJE:

Tuulivoima- ja aurinkovoimalaitokset verotuksessa.

Antopäivä17.3.2022

Tässä ohjeessa käsitellään tuulivoima- ja aurinkovoimalaitoksia ja niiden rakennuspaikkoja kiinteistöveron kohteena, niiden arvostamista ja kiinteistöveron määräämistä.

 

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI TUULIVOIMA- JA AURINKOVOIMALAITOKSET VEROTUKSESSA

Pidämme yleisesti hyvänä, että Suomessa uutena toimialana olevan aurinkovoimaloiden kiinteistöverotusta ohjeistetaan. Aurinkovoimaloilla voidaan tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa ja lämpöenergiaa, aurinkolämpökeräimiin perustuvalla teknologialla. Ohjeluonnoksessa ei ole kuitenkaan huomioitu aurinkovoiman teknis-taloudellisia ominaispiirteitä eikä riittävästi myöskään  aurinkovoimalaitosten  ja tuulivoimalaitosten välisiä eroja.

Suomi on sitoutunut kunnianhimoisin kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen mm uusituvan energian käyttöä lisäämällä. Suomeen rakennettava aurinkoenergia on uusiutuvaa kotimaista sähköä (tai lämpöä), joka korvaa pääosin fossiilia energiantuotantomuotoja. Valtio tukee uusia uusiutuvan energian investointeja mm. energiatuella, mukaan lukien aurinkoenergia

 lue koko lausunto :  Lausunto____SARY_.pdf