Toukokuun alusta voimaan tullut lakimuutos poisti epäselvyyden aurinkopaneelien ja -keräimien asennuksessa tarvittavista rakennusluvista. Nyt niiden asentaminen ei lähtökohtaiseti tarvitse toimenpide- eikä rakennuslupaa.

 

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä puhtaan energian käyttöönotosta ja käytöstä mahdollisimman vaivatonta ja kannattavaa. Yksi este ja hidaste on ollut kuntien kirjavat lupakäytännön: jossakin rakennusjärjestys antaa vapauden asentaa ilman toimenpidelupaa, jossakin vaaditaan toimenpidelupa tai ilmoitus ja suurimmassa osassa kuntia ei ollut mitään linjausta.

Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomi kertoo, että ”Olemme pitkään ehdottaneet lupakäytännön selkeyttämistä, helpottamista ja yhtenäistämistä. Vihdoin työ palkittiin”.

Kauan odotettu lakimuutos selkeyttää aurinkokeräinten ja -paneelien lupakäsittelyn kunnissa

Toukokuun alusta voimaan tullut lakimuutos sallii aurinkokeräinten ja -paneelien asennuksen ilman kunnan myöntämää toimenpide- tai rakennuslupaa. Tähän yleiseen sääntöjen on pari varsin ymmärrettävää poikkeusta, mutta niistä tarkemmin jutun lopussa kappaleessa Otteita lakimuutoksen perusteluista.

Nyt tärkeintä on saada tieto leviämään kuntiin ja kuluttajille

Ne kunnat ja kaupungit, joiden rakennussäännöissä ei ole erikseen käsitelty aurinkokeräimiä tai -paneeleja voivat huokaista helpotuksesta. Heidän ei tarvitse tehdä mitään. Nyt tärkeintä on saada tieto leviämään kuluttajille ja kuntiin tästä parannuksesta”, sanoo Tuomi.

Lakimuutos ei vaikuta niiden kaupunkien ja kuntien lupamenettelyihin, joissa on määritelty oma ohjeistus aurinkokeräimille ja -paneeleille. ”Tuoreille kaupungin- ja kunnanvaltuustoille on nyt tarjolla loistava mahdollisuus aloittaa valtuustokausi positiivisissa merkeissä ja  edistää aurinkoenergian käyttöä poistamalla vanhentuneet lupaehdot rakennusjärjestyksistään”, Tuomi kannustaa.

linkki alkuperäiseen tekstiin:
http://www.lahienergia.org/normitalkoot-poisti-pilvia-aurinkoenergian-edesta-nyt-asentaminen-hoituu-ilman-lupaa/

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org