Heatingsystems energyclass

Aurinkolämpö saa korkeimman A-luokituksen EU:n laatiman lämmitysjärjestelmien energialuokituksen mukaan. EU:n uusi lämmitys- ja jäähdytysstrategia (Heating and cooling strategy) on osa energiapolitiikan osajulkaisua, niin sanottua EU:n talvipakettia.

 

Kiinteistöt käyttävät EU:n kokonaisenergiankulutuksesta noin puolet, ja strategian tavoitteena on dekarbonisoida koko kiinteistösektori. Toisin sanoen EU pyrkii hiilivapaaseen lämmitysenergiaan.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän energialuokituksesta on tehty kuvan mukainen ehdotus, jonka toivotaan ohjaavan rakentajia ja kuluttajia lämmitysjärjestelmien valinnassa. Luokitus on olemassa jo muun muassa lämmitysvaraajille, ja tämän strategian myötä energialuokitus laajenee muuhunkin lämmityksen saralla.

Lue lisää strategiasta Euroopan komission sivuilta >>