Jäsenmaksut jäsentyypeittäin vuodelle 2016

Vuosikokous päätti että ATY:n profiilin nostaminen vaatii enemmän resursseja kuin tähän asti on ollut käytettävissä, joten lobbaustoiminnan ja tiedottamisen kehittämistä varten päätetiin korottaa jäsenmaksut seuraavasti:

 

  • Laitevalmistajat ja maahantuojat 900 €/vuosi
  • Suunnittelijat ja konsultit 300 €/vuosi
  • Henkilöjäsenet 50 €/vuosi