Tavoitteena on kattava kartoitus aurinkosähkön ja -lämmön kulutuksesta sekä aurinkoenergialaitteistoista Suomessa.

Suomessa käytettävän aurinkosähkön ja -lämmön määristä ei ole toistaiseksi tarkkaa tilastointia. Tavoitteena on käynnistää tilastointihanke, jossa kartoitetaan kattavasti aurinkoenergian käyttömäärät Suomessa. Lisäksi tarkoituksena on täydentää tilastoa aurinkoenergialaitteiden myyntiluvuilla.

 

Aurinkoenergian tilastointi on oikeastaan kaikista huonoimmalla tolalla, kun vertaa muihin energiamuotoihin. Viimeisin kunnollinen selvitys aurinkoenergialaitteistojen myynnistä Suomessa on tehty vuonna 2009”, kertoo Aurinkoteknillisen yhdistyksen puheenjohtaja, Utuapu Oy:n Markku Tahkokorpi.

Tahkokorpi laati vuodenvaihteessa 2013-2014 selvityksen energian pientuotannon tilastoinnin tilasta Suomessa. Raportti on luettavissa Motivan sivuilla.

Osaratkaisuna Energiavirasto on kuluneen kesän aikana kysellyt sähköverkkoyhtiöiltä niiden verkoon kytkettyä aurinkosähkökapasiteettia, mutta tuloksia ei ole vielä saatu. Tämän kyselyn pohjalta olisi kuitenkin saatavissa aiempaa parempi kuva aurinkosähkön nykytilanteesta Suomessa.

ATY vetämään tilastointihanketta, mukana ainakin Motiva ja Tilastokeskus

Tilastointihankkeen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle jo muutamia vuosia sitten Aurinkoteknillisen yhdistyksen, Lähienergialiiton, Motivan ja Tilastokeskuksen keskusteluista. Viime aikoina lisäksi muun muassa Energiavirasto ja Finsolar-hanke ovat palaveeranneet jälleen aiheen tiimoilta.

Pyrkimyksenä olisi käynnistää Aurinkoteknillisen yhdistyksen vetämänä hanke, jossa tilastointi sekä aurinkosähkö- että aurinkolämpölaitteistojen myynnin osalta saataisiin käyntiin vuoden 2016 loppuu mennessä.

ATY olisi paras taho aurinkolämmön ja aurinkosähkön myyntimäärien tilastoinnin toteuttamiseen, mutta yhdistyksen taloudelliset resurssit ovat hyvin niukat”, Tahkokorpi toteaa.

Toivottavaa on, että hanke saataisiin liikkeelle jo tämän vuoden puolella siten, että ensi vuoden alussa voitaisiin koota jo tämän vuoden myyntitiedot. Rahoitusta hankkeelle pyritään saamaan muun muassa Energiavirastosta. Ainakin Motiva ja Tilastokeskus ovat osoittaneet kiinnostusta osallistua hankkeeseen omalla työllään.

Prosessimalleina voidaan käyttää Solpros Ay:n vuosina 2008 ja 2009 toteuttamia kyselyitä, SulPu:n lämpöpumpputilastointia ja sisarorganisaatioiden kokemuksia muissa maissa. Tavoiteltava tilastoinnin tila olisi sellainen, että laitemyyntien määrät kerättäisiin neljännesvuosittain ja vuosiyhteenvedot julkaistaisiin laajasti esimerkiksi Tilastokeskuksen kautta.

Markkinainformaatio hyödyttää alan yrityksiä – tukijoita hankkeelle toivotaan lisää

Kokemukset muista maista ja yhdistyksestä ovat osoittaneet, että tällaisen markkinainformaation kokoaminen tulee olemaan alan yritysten ja Aurinkoteknillisen yhdistyksen jäsenistön kannalta arvokasta. Samalla ATY toivoo, että kattava tilastointi tuo yhdistykselle uusia jäseniä.

Tilastointihanke vaatii kuitenkin tukea. Tavoitteena on saada yhdistysten jäseniltä rahallista avustusta hankkeelle, sillä ATY ei omista varoistaan pysty laittamaan näin kattavaan hankkeeseen kuin parhaimmillaan joitakin tuhansia euroja. Hanketta ei ole mahdollista toteuttaa merkittävässä määrin talkootyönä muun muassa tietoturvasyistä.