Uusiutuvan energian määrä kasvaa maailmalla. Suomessa näyttäisi sen sijaan kehitys junnaavan paikallaan, kuten Aalto-yliopiston professori Peter Lund totesi Green European Foundationin järjestämässä seminaarissa 19.10.2015.

Euroopan energiaratkaisut puhuttavat Pariisin ilmastokokouksen lähestyessä. Maanantaina Helsingissä järjestetyssä energiapoliittisessa seminaarissa Peter Lundin kommenttipuheenvuoron pääpointit olivat:

 

  1. Eurooppa on menettämässä asemaansa uusiutuvassa energiassa.
  2. Rahoitusmarkkinat ja kehittyvät maat ovat siirtymässä uusiutuvaan energiaan.
  3. Suomi on IEA:n tilastojen mukaan edistynyt vähiten energiatehokkuudessa kaikilla sektoreilla ja on OECD:n energiaintensiivisimpiä maita kaikilla sektoreilla.

Seminaarin pääpuhuja, hollantilainen europarlamentaarikko Bas Eickhout (Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä) valotti Euroopan Unionin energiapoliittista toimintaa. Unionin tasoinen energiapoliittinen toiminta käynnistyi vuonna 2008, mutta koska EU:lla ei ollut toimivaltaa energia-asioissa, oli energiapoliittisten toimien mandaattina ympäristönsuojelu. Hän toi myös esille, että energia on demokratisoitumassa kaikkialla.

Energiaunionia on edistänyt erityisesti Euroopan Neuvoston puheenjohtaja Donuld Tusk painottaen geopoliittista agendaa. Tämä johtuu siitä, että Puola haluaa jatkaa hiilen polttamista vielä pitkään, ja kotimaisen hiilen käytön lopettaminen lisäisi Puolan riippuvuutta Venäläisestä kaasusta. Hiili näyttäisi olevan Eickhoutin mielestä ongelma vielä pitkään, sillä sekä Kiina että USA ovat viime aikoina eri syistä vähentäneet hiilen käyttöä ja Eurooppaan dumpataan halpaa hiiltä. Tästä syystä päästökauppa yksinään ei riitä hiilen käytön vahentämiseen Euroopassa vaan tarvitaan muitakin politiikkatoimia. Ja mitä biomassan polttamiseen tulee, hänen mielestään se on tyhmintä, mitä biomassalla voi tehdä.

Seminaarin paneelikeskustelussa oli Eickhoutin ja Lundin lisäksi TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen, vihreiden kansanedustaja Antero Vartia, ja Lähienergialiiton toiminnanjohtaja Karoliina Auvinen. Paneelissa ei tullut esiin mitään kovin uutta ja yllättävää. Lund totesi, että Suomessa uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta on käytännössä junnanut paikallaan vuosikausia, kun taas monissa muissa maissa se on kasvanut voimakkaasti. Riku Huttunen taas toisti ministeriön mantraa, että 36 % loppukulutuksesta on uusiutuvaa ja 2020 tavoitteet ollaan saavuttamassa. Ydinvoimaa sivuttiin myös puolin ja toisin. Ilmastonmuutoksen torjunnan todennäköisyydestä keskusteltaessa Karoliina Auvinen toi esiin, että toiminta ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on moraalinen kysymys, eikä sitä ole Suomessa juuri tästä näkökulmasta käsitelty.

-Markku Tahkokorpi, Hallituksen puheenjohtaja, Aurinkoteknillinen  yhdistys ry